Vilkår og betingelser

Velkommen til vores hjemmeside. Hvis du fortsætter med at gennemse og bruge denne hjemmeside, accepterer du at overholde og være bundet af følgende vilkår og betingelser for brugen, som sammen med vores fortrolighedspolitik regulerer CasinoGenius’ forhold til dig med hensyn til denne hjemmeside. Hvis der er en eller flere dele af disse vilkår og betingelser, som du ikke er enig i, bedes du afstå fra at bruge vores hjemmeside.

Betegnelsen 'CasinoGenius' eller 'os' eller 'vi' henviser til denne hjemmesides ejer. Betegnelsen 'du' henviser til brugeren af eller gæsten på denne hjemmeside.

Brugen af denne hjemmeside er underlagt følgende brugsbetingelser:

  • Indholdet af denne hjemmesides sider er kun beregnet til din generelle oplysning og brug. Det kan ændres uden varsel.
  • Denne hjemmeside bruger cookies til overvågning af browsing-præferencer. Hvis du tillader brugen af cookies, sker det i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik.
  • Hverken vi eller nogen tredje part giver nogen garanti eller sikkerhed med hensyn til nøjagtighed, rettidighed, ydelse, fuldstændighed eller egnethed af de oplysninger og materialer fundet eller tilbudt på denne hjemmeside til et bestemt formål.
  • Du anerkender, at sådanne oplysninger og materialer kan indeholde unøjagtigheder eller fejl, og i det omfang loven tillader det, udelukker vi udtrykkeligt at have ansvar for sådanne unøjagtigheder eller fejl.
  • Din brug af alle oplysninger og materialer på denne hjemmeside sker helt for egen risiko, som vi ikke er ansvarlige for. Det må være dit eget ansvar at sikre, at eventuelle produkter, tjenester eller informationer, der er til rådighed via denne hjemmeside, opfylder dine specifikke krav.
  • Denne hjemmeside indeholder materiale, som ejes af eller er givet i licens til os. Dette materiale omfatter, men er ikke begrænset til, design, layout, udseende, fremtoning og grafik. Gengivelse er forbudt, medmindre den er i overensstemmelse med meddelelsen om ophavsret, som er del af disse vilkår og betingelser.
  • Alle varemærker gengivet på denne hjemmeside, som ikke ejes af eller er givet i licens til operatøren, er anerkendt på hjemmesiden.
  • Uautoriseret brug af denne hjemmeside kan give anledning til et erstatningskrav og/eller være en strafbar handling.
  • Fra tid til anden kan denne hjemmeside indeholde link til andre hjemmesider. Du får disse link for at gøre det nemmere for dig at få flere oplysninger. De betyder ikke nødvendigvis, at vi støtter de(n) linkede hjemmeside(r). Vi er ikke ansvarlige for indholdet på de(n) linkede hjemmeside(r).